آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۵

پروژه پست ۲۰/۲۳۰/۴۰۰٫ doc

پروژه پست ۲۰/۲۳۰/۴۰۰٫ doc           نوع فایل: word قابل ویرایش ۷۰ صفحه   مقدمه: تعیین پارامترها و شاخص های انتخاب الف) موج گیر – اندوکتانس سیم پیچ (بویین) اصلی: براساس...