دسته: آموزشی

بررسی ضوابط معابر پیاده برای معلولین

به نام خدا دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد موضوع مورد تحقیق : الف) بررسی ضوابط معابر پیاده برای معلولین ب)نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما...

آزمون چرایی و چگونگی آن

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان عنوان تحقیق : آزمون ، چرایی و چگونگی آن (مربوط به آزمونهای هماهنگ مدارس) موسسه الگوی توسعه نمونه مجری طرح مرآت دارنده اولین گواهینامه ISO9001 : 2000 در...

آموزش و پرورش

تعاریف آموزش و پرورش دید کلی آموزش و پرورش تعاریف گوناگونی دارد. گوناگونی تعاریف غالبا ناشی از پیچیدگی و چند وجهی بودن امر آموزش و پرورش است . عقیده بروک اور و اریکسون (...

پيش آموزش دبستاني

 آموزش و پرورش پيش ازدبستا ن عبا رت است ازآموزشي كه از زمان تولد آغا ز و تا شروع اولين سا لها ي دبستا ن يعني پايان شش سا لگي ادامه مي يابد....

آموزش و پرورش

مقدمه آموزش و پرورش زير بناي توسعه اجتماعي ، سياسي و فرهنگي هر جامعه است بررسي عوامل مؤثر بر پيش رفت و ترقي جوامع پيش رفته نشان مي دهد كه همه اين كشورها از...

سياستهاي آموزشي

سياستهاي آموزشي از جمله مهمترين سياستهاي آموزشي مراكز آموزش استثنايي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: ۱- آموزش كودكان استثنايي از سنين آغازين كودكي ۲- ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره به خانواده هاي...

پروژه درس طرح ریزی

 پروژه درس طرح ریزی واحد های صنعتی گیربکس صنعتی کارخانه مشهد گیربکس نام استاد: آقای دکتر دهقانیان اعضای گروه: حسن میرعرب- مسعود غلامی-پریسا پویا فر مقدمه ۵ معرفی محصول ۶ شرح محصول ۸...