دسته: آموزشی

روش بحث در کلاس

بنام خدا روش بحث در کلاس معلم از هر روش یا الگویی که در تدریس استفاده کند، با مواردی برخورد خواهد کرد که باید درباره آنها با دانش آموزان بحث کند. این روش، الگوی...

ارزشیابی تحصیلی

مقدمه : ارزشیابی بر زندگی دانش آموزان تأثیر بسیار زیادی می گذارد و به نوعی آینده ی آن ها را رقم می زند، تأکید صرف بر توانایی های تحصیلی کافی نیست، بلکه سایر توانمندی...

الگوي تدريس مبتني بر نظريه فرا شناخت

الگوي تدريس مبتني بر نظريه فرا شناخت Metacognition مقدمه: فرا شناخت عبارت است از آگاهي فرد بر نظام شناختي خود و كنترل و هدايت آن در ادبيات روان شناسي، شناخت را معمولا˝ مترادف با...

تاريخچه آموزش پيش دبستاني

تاريخچه آموزش پيش دبستاني تاريخچه آموزش پيش دبستاني در ايران به ۸۰ سال پيش باز مي گردد. در سال ۱۲۹۸ مسيونر هاي مذهبي و اقليت هاي ديني به احداث كودكستان ها و مراكز آموزش...

رابطه معلم و دانش آموز

رابطه معلم و دانش آموز سلامت روانی در مفهوم دقیق کلمه به معنای احساس رضایت و شادابی و نشاط و تعادل روانی، درک درست از واقعیتها و ارائه پاسخ سازگارانه و مؤثر در برخورد...

نظام آموزشی فرانسه

نظام آموزشی فرانسه آموزش پيش دبستاني آموزش پيش دانشگاهي آموزش پايه آموزش ابتدايي آموزش متوسطه نظام آموزش عالي پژوهش و تحقيقات آموزش غير رسمي آموزش فني و حرفه اي آموزش استثنايي آموزش معلمان آموزش...

عوامل تربيت

مقدمه بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمْ يا اَيُّها الذَّينَ ءامَنوا اَطيعُوالله و اَطيعُوالرَّسُولْ و اوُلي الْماَمرِ مِنْكُمْ سورة مباركة نساء ـ آية شريفة ۵۹ منّت خداي را عَزّوَجلْ كه طاعتش موجب قربت است و بشكرانه‌اش...