دسته: ادبیات

آرايه هاي ادبي

آرايه هاي ادبي آرايه هاي ادبي (صنايع بديعي) اين “صنايع بديعي”، عنواني قديمي است براي بخشي از هنرمنديهاي شاعران كه خارج از قلمرو وزن و قافيه بوده و به عنوان آرايشهايي براي كلام به...

ارسال المثل

حسن تعليل: آوردن علتي ادبي و ادعايي است براي امري به گونه اي كه توان اقناع مخاطب را دارد اين علت سازي مبتني بر تشبيه است وهنر آن زيبا شمردن يا زشت نمودن چيزي...

علم و کمال

مقدمه : مادامی که اهمیت تعلیم و تربیت و نقش آن در تفکیک حق از باطل برای مردم جوامع اثبات نشود و مادامی که گردانندگان جوامع عامل سازنده تعلیم و تربیت را به طور...

خلاصه داستان بوف کور

خلاصهٔ بخش نخست کتاب با این جملات مشهور آغاز می‌شود «در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره آهسته روح را در انزوا می‌خورد و می‌تراشد. اين دردها را نمی‌شود به کسی اظهار کرد، چون...

شیرین و فرهاد

فهرست مطالب مقدمه: عاشق شدن فرهاد بر شیرین ۲ اساس اسطوره فرهاد و شیرین ۱۶ گفتگوی شیرین و فرهاد از زبان وحشی ۲۹ داستان کامل خسرو و شیرین نظامی‌ به نثر ۳۷ منابع: ۵۱...