دسته: تاریخ

اسطرلاب کروی

 « دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مشهد» اسطرلاب کروی استاد : سرکار خانم کفیلی گرد آورنده:مهسا طیرانی تابستان۸۸ مقدمه استرلاب نام دستگاهی است که اخترشناسان قدیم ، جهت شناسایی و اندازه‌گیری وسعت و محل...

شریعتی و تاریخ اسلام

 آموزشگاه سماء مشهد زیر نظراستاد: سرکارخانم حسینی تهیه وتنظیم : مجتبی فخارزاده موضوع مقاله : شریعتی وتاریخ اسلام آموزشگاه : سماء مشهد ورودی۸۴ دکتر علی شریعتی در تاریخ ۲/۹/۱۳۸۲ در روستای کاهک چشم...

امام خميني و روابط بين الملل

امام خميني(ره) و روابط بين الملل سيد محمّد سادات قرآن و روابط عاطفي با خويشاوندان كافر قرآن و روابط دوستانه با كافران قرآن و روابط اجتماعي با كافران الف ـ شركت در مجالس كافران:...

عوامل مؤثر در رکود تمدن اسلامی

عوامل مؤثر در رکود تمدّن اسلامی جنگهای صلیبی برخی علت این جنگ ها را افزایش جمعیت ممالک غربی اروپا به شمار آورده اند که این جمعیت در صدد پیدا کردن سرزمینهای تازه برای مبادلات...

باغ فين كاشان

 باغ فین کاشان فهرست مطالب : موقعیت باغ فین کاشان…………………………………………………..۲ تاریخچه باغ فین کاشان …………………………………………………۳٫ سابقه تاریخ باغ فین……………………………………………………..۴ وضع کنونی باغشاه ……………………………………………………..۸ معرفی و شکل گیری باغشاه فین ……………………………………….۱۰ سر درب ،...

رکود تمدن اسلامی

عوامل مؤثر در رکود تمدّن اسلامی جنگهای صلیبی برخی علت این جنگ ها را افزایش جمعیت ممالک غربی اروپا به شمار آورده اند که این جمعیت در صدد پیدا کردن سرزمینهای تازه برای مبادلات...

ابنيه سنتي

عوامل اقليمي يك امر كلي كه تقريباً در رابطه با كليه ساختارهاي سنتي ايران صدق مي‌كند، همگوني آنها و محيط مسكوني با عوامل اقليمي است. اين مطلب را درسواحل درياي خزر، كرانه خليج فارس...

مسجد جامع كبير قزوين

درباره استان قزوين استان قزوين كه در حوزه مركزي ايران با مساحتي معادل ۱۵۸۲۱ كيلومتر مربع بين ۴۸ درجه و ۴۵ دقيقه تا ۵۰ درجه و ۵۰ دقيقه طول شرقي و ۳۵ درجه و...

تخت جمشيد

ای انسان ‌‌‌‌‌‌‌:هر که باشی و از هر کجا که بیایی. .زیرا میدانم خواهی آمد من کوروشم که برای پارسی ها این دولت وسیع را بنا کردم….. بدین مشتی خاک که تن مرا پوشانده...