دسته: تاریخ

کاشی کاری

کاشی کاری کاشیکاری یکی از روشهای دلپذیر تزئین معماری در تمام سرزمینهای اسلامی است. تحول و توسعه کاشی ها از عناصر خارجی کوچک رنگی در نماهای آجری آغاز و به پوشش کامل بنا در...

اقدامات رضا شاه در توسعه

 فهرست مطالب مقدمه …………………………………………۴ فصل اول : تعاريف اصطلاحات و مفاهيم – نوسازي و نظريات نوسازي …………………………………………….۵ – توسعه …………………………………………………………………….۶ – اصلاح …………………………………………………………………….۷ – تجدد ومدرنيسم ……………………………………………………………۷ – جامعه شبه غربي و مدرن...

تاریخچه منبت

تاریخچه منبت : یکی از ظرایف صنایع دستی ایران که همچون دیگر انواع این صنعت پر پیشینه، تلفیق بلیغی از هنر و حوصله محسوب می‌شود و دست اندرکاران آن از مواد اولیه ارزان محصولاتی...