دسته: تجزیه و تحلیل

اختراع تلفن

اختـــراع تلفـــن ۱۸۹۲ هنگامی که گراهام بل بین شیکاگو و نیویورک ارتباط تلفنی برقرار کرد. مقدمه: يكى از آثار رسانه هاى جمعى خصوصاً انواع امروزى آن سرگرم كردن مردم در كنار اطلاع رسانى و...

شركاي منطقه اي ايران و امكان تشكيل هسته مركزي

شركاي منطقه‌اي ايران و امكان تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي چكيده امروزه سطوح متفاوتي از همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي در مناطق مختلف جهان تجربه مي‌شود. در منطقه‌اي كه ايران واقع شده است، دو...

قانون تجارت الكترونيكي

 (۱) گزارش توجيهي (۲) پيشنويس قانون تجارت الكترونيكي (۳) شرح مواد قانوني (۴) منابع (۱) گزارش توجيهي ۱ (الف) تجارت الكترونيكي و تجربيات بين‌المللي ۱ ۱) واقعيت ۱ ۲) رويكردهاي‌ مختلف‌ قانون‌گذاري‌ در...

تجزيه و تحليل سيستمها

 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پروژة SSADM استاد : آقاي مهندس دانشور دانشجو : نگين شريعت مغاني الهام جواد قزويني دي‌ماه ۱۳۸۳ چرخة SSADM مقدمه در اين پروژه ما سيستم فروشگاه زنجيزه اي...

بررسي سيستم هاي رزور اينترنتي بليط هاي اتوبوس بيرون شهري

بسم الله الرحمن الرحيم بررسي سيستم هاي رزور اينترنتي بليط هاي اتوبوس بيرون شهري استاد مربوطه: جناب آقاي صهبا محقق: ساناز جليلوند –معصومه مرتضوي فهرست مطالب مقدمه فصل اول –جمع آوري اطلاعات مصاحبه پرسش...

ستاره شناسي

موضوع : ستاره شناسي ماه وزمين ماه زمين رادرسفرش درفضاهمراهي ميكند’و در هر۳/۲۷روز مداري تقريبأ دايره اي را به  دور سياره زمين طي ميكند.   مواضع نسبي خورشيد’  زمين وماه به طور پيوسته درنتيجه حركت...