دسته: حسابداری و اقتصاد

پروژه دوره كارداني رشته حسابداري

 موضوع : مراحل حسابداري پيمانكاري پروژه دوره كارداني رشتة حسابداري دانشجو زهرا ميثمي استاد بهار ۱۳۸۵ فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : عمليات پيمانكاري : ارركان اصلي عمليات پيمانكاري انواع قرارداد هاي...

حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى مقدمه : سيستم حسابداري موسسات پيمانكاري بايد طوري طراحي شود که سود يا زيان دقيق پيمان در پايان کار تعيين شود. در حسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري ازاصول هزينه يابي...

بانكداري الكترونيكي

۱ مقدمه روند روبه پيشرفت استفاده انسان ازپـول را می ‌توان به چند بخش تقسيم نمود، در مرحله اول از اشياء بجای پول استفاده می گرديد،درمرحله دوم اشياء گرانبهايی مانند طلا و نقره نقش...

حسابداري منطقي

هدف حسابداری چیست؟ در زمان تمدن هاي قديمي كه تاريخچه آن ها به هزاران سال پيش از ميلاد مسيح بر مي گردد، فعاليت هاي اقتصادي بسيار ساده و در جهت امرار معاش بوده،تا به...

حسابرس عملياتي

مقدمه در دنيايي كه خواسته‌هاي نامحدود انساني در مقابل منابع اقتصادي قرار گرفته ‌است، ظهور و سقوط هر پديده‌اي ريشه در نيازهاي واقعي و منطقي جوامع انساني دارد. ظهور حسابرسي عملياتي در سقوط خدمات...

سیستم های نوین انبار داری

موضوع تحقيق :«سيستم هاي نوين انبارداري» تعريف انبار و انبارداري : انبار به هر حمل و فضايي كه بتوان در آن انواع مواد اوليه قابل مصرف در ساخت، انواع محصولات و يا محصولات ساخته...

استاندارد حسابداري‌

 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۳ درآمد عملياتي استاندارد حسابداري شماره ۳ درآمد عملياتي‌ فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بند ۲ – ۱ مقدمـه‌ ۷ – ۳ دامنه‌ كاربرد ۹ – ۸ تعاريف‌ ۱۳ – ۱۰ اندازه‌گيري‌...