دسته: حسابداری و اقتصاد

عصر مدرن و شكوفایی اقتصادی

بررسی كتاب > مسعود فاضلی نیم نگاه حق مالكیت آغاز تمامی حقوق است. یونان تا زمانی نظامی دموكراتیك داشت كه توانست هزاران خرده مالك كشاورز را حفظ كند. تمركز تدریجی مالكیت زمین، شكل گیری...

حسابداری صنعتی

قسمت اول : ” مقدمه ” حسابداري صنعتي حوزه اي از حسابداري است . كه با هزينه يابي محصول سر كار دارد ، هزينه يابي محصول اطلاعات موردنياز را براي تهيه صورتهاي مالي در...

بانك ملي ايران

 بانك ملي ايران اولین ساختمان بانک ملی ایران در تهران بانک ملی ایران یکی از بانک های تجاری دولتی ایران است. تاریخچه تشكيل بانك بشكل جديد نخستين بار در سال ۱۲۸۵ هجري شمسي(...

حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری                                    کلیاتى پیرامون حسابدارى                                 قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن...

حسابداری پیمانکاری پروژه کاردانی

 عنوان پروژه : مراحل حسابداري پيمانكاري پروژه کارورزی دوره كارداني رشتة حسابداري دانشجویان : سمیه حسین آبادی – مرضیه زمانی استاد ارجمند : جناب آقای حصیربافان مقدم تابستان ۱۳۸۶ فهرست مطالب عنوان صفحه...

سهام

۱-۱) مقدمه : امروزه يكي از هدفهاي بلند مدت شركتها ايجاد نقدينگي براي صاحبان شركتها وتضمين آينده اي روشن براي افزايش سرمايه گذاري آنان در شركت مي باشد. به عبارت ديگر بايد حداكثر كردن...

نقش تحولات اقتصادي بر متغيرهاي فرهنگي اجتماعي و سياسي

نقش تحولات اقتصادي بر متغيرهاي فرهنگي ،اجتماعي وسياسي ۱-اهميت اموراقتصادي در فرايند تا ريخي پروفسور جان كنت گالبريت . John K Gablbaith ) استاد ممتاز دانشگاه هاروارد وبرندة جايزةنوبل در اقتصاد كه درك عميقي...