دسته: ریاضی

ریاضی

۱- مقدمــه كميتة برنامه ريزي گروه رياضي در تاريخ ۱۵/۹/۸۲ برنامة پيشنهادي دورة كارشناسي رشته رياضي را دو گرايش محض و كاربردي به تصويب رساند. در اين برنامه سعي شده است كه تعداد واحدهاي...

هندسه ترسيمي

هندسه ترسيمي: نقطه: كوچكترين جزء هندسي كه از برخورد دو خط بوجود مي آيد. خط: مكان هندسي مجموعه نقاط را خط مي گويند. نكته۱: فصل مشترك دو خط يك نقطه و فصل مشترك دو...

الگوريتم

الگوريتم هر برنامه، می بايست دارای يک طرح و يا الگو  بوده تا برنامه نويس بر اساس آن عمليات خود را دنبال نمايد.از ديدگاه برنامه نويسان ، هر برنامه نيازمند يک الگوريتم است ....

مشکلات واختلالات ریاضی و درمان آن

 مشکلات واختلالات ریاضی و درمان آن مقدمه : مطالعه ، امری بسیار مهم است و یکی از عواملی است که باعث می شود دانش آموزان دچار افت تحصیلی شوند، مشکلاتی است که در...

نمونه سوال ریاضی

 ۱ دور اعداد اول خط بکشید ۹۱- ۸۱- ۷۱- ۶۱- ۵۱- ۴۱- ۳۱-۲۱ – ۱۱ ۱ ۲ مجموعه مقسوم علیه های عدد ۴۵ را نوشته و زیر اعداد اول آن خط بکشید سپس...

هندسه

مقدمه : هندسه شاخه از ریاضیات است که اشکال و اندازه ها را مورد سر و کار دارد. هندسه ممکن است به عنوان علم فضا نیز انگاشته شود. همانطور که یک حسابگر مورد سر...

منطق محاسباتی

 منطق محاسباتی خلاصه این مقاله به بررسی جنبه‌های مختلف و رو به رشد منطق محاسباتی می‌پردازد. تکنیکها و کاربردهای فعلی آن را مطالعه میکند و در نهایت به یک نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهادهایی...

سيگماها

تفكر ناب دروازه ورود به سرزمين سيگماها(σ ) ” مقايسه ايي توصيفي بين ابزارهاي حل مسئله شش سيگما( Six Sigma) ، تفكر ناب ( Lean Thinking )و تئوري محدوديتها ( Theory Of Constraints )...

ریاضی کاربردی

ریاضی کاربردی ریاضیات کاربردی و علوم کامپیوتر از سلول های عصبی انسانی تا سلول های عصبی مصنوعی ما این شبکه های عصبی را با تلاش اولیه در جهت یافتن خصوصیات اساسی سلول های عصبی...

تابع و لگاریتم در ریاضیات

تابع و لگاریتم در ریاضیات تاريخچه مختصر رياضيات اولين مطلب : تاریخ را معمولا غربیها نوشته اند، و تا آنجا که توانسته اند آن را به نفع خود مصادره کرده اند. بنابراین نمی توان...