دسته: عمران

آجر کاری

فهرست تزیینات آجری دوران اول (سامانی غزنوی ال زیارو آل بویه ) دوران دوم(سلجوقیان وخوارزمشاهیان) دوران سوم (ایلخانیان تیموریان وآل مظفر) دوران چهارم((صفویه) دوران پنجم(زندیه و قاجاریه ) آجر کاری در تهران آجر کاری...

برج العرب

برج العرب همانند برج ايفل ، مجسمه آزادي ، مجسمه ابو الهول و پل لندن ، با گونه اي تنديس پردازي مدرن در ميان بناهاي شگرف عجايب مدرن جهان خود نمايي ميكند. امروزه اين...

بافت هاي حاشيه شهر مشهد فرسوده و غیر رسمی

 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد مشهد دانشكده شهرسازي گزارش بازديد : بافت هاي فرسوده وغيررسمي شهر مشهد استاد گرامي : جناب آقاي مهندس اكبريان دانشجو : وجيهه مسكراني بهار ۸۸ بافت هاي حاشيه...

کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران

 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد نیشابور عنوان : کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران استاد ارجمند : جناب مهندس خسروی دانشجو : مهدی فرسوده خاطر پائیز ۸۶ فهرست فناوري نانو چيست؟ ——————————————————————-۳ مقياس...

فواید اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

فواید اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان فواید اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان                                       اكثر مردم بر این تفكرند كه اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان سبب افزایش هزینه‌های ساختمان می‌شود و این در...

قانون نوسازی و عمران شهری

 قانون نوسازی و عمران شهری ماده ۱: نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و باغهای عمومی موجود و تامین...

گل وخشت بعنوان یک مصالح ساختمانی

 ‏دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان ‏گل وخشت بعنوان یک مصالح ساختمانی بوم آورد ومناسب در مناطق گرم و خشک ‏سید علیرضا شجاعی، دکتری معماری (مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد) ‏گل...