دسته: عمومی

مطالعه فلورستیک فیتوسوسیولوژیک مراتع منطقه

 مطالعه فلورستیک،فیتوسوسیولوژیک مراتع منطقه دیز باد بالا، درخت جوز وعطائیه درشهرستان نیشابورو معرفی گیاهان دارویی، معطر، مرتعی ونادر منطقه چکيده در این تحقیق مطاله فلوروجامعه شناسی گیاهی بخشی از مراتع دیز بادبالا،عطائیه ودرخت...

مشخصات بصري فرم

 مشخصات بصري فرم شكل: صفت اصلي مشخص‌كنندة فرم است، شكل نتيجة تركيب معين وجوه و يالهاي يك فرم است. اندازه: ابعاد واقعي فرم، طول، عرض و عمق آن است. در حالي كه اين...

برج رادکان کردکوی

 عنوان استاد مربوطه : خانم مهندس غفاري تهیه و تنظیم : افسانه بالارستاقی کلیات : در ولایت استراباد یا گرگان امروز ، دشت گرگان و در تپه ها و نقاط کوهستانی آن نشانه...

باروك

معماري باروك از اوايل قرن هفدهم تا اواسط قرن هجدهم، انديشه‌ها و سليقه نو ـ معماري ـ هنر اروپا را دگرگوني بخشيد كه محققان اين دوره باروك را نام نهاده‌اند. هنر باروك پيش از...

بلوتوث

 موضوع ارائه : ” بلوتوث “ گردآورنده : الهه نعيمي خامه كار استاد راهنما: سركارخانم مهندس برادران زمستان۱۳۸۶ فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ۳ چكيده تاریخچه بلوتوث ………………………………………………………………………………………….. ۴ پيكونت …………………………………………………………………………………………………….. پروتكل هاي...

بجنورد

موقعیت استان خراسان شمالی در کشور نقشه خراسان شمال پیشینه تاریخی استان خراسان: استان پهناور خراسان با ساختار گونه گون و کهن زمین شناسی ، اقلیم متنوع و جاذب ، موقعیت ویژه جغرافیایی ،...

بازشناسی آماری الگو پیشنهاد مجموعه داده

 دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد مشهد دانشکده فنی و مهندسی گروه هوش مصنوعی گزارش شماره ۱: تهیه کننده: حسین پژومند راد Email: Hossein_pajppmand_rad@yahoo.com استاد درس: آبان ۸۶ چكيده: در اين گزارش قصد داريم جهت بررسی...