دسته: عمومی

نويفرت

دسترسي خروج دسترسي خروج، آن بخش از راه خروج است كه به ورودي يك خروج منتهي مي‌شود. حداكثر طول دسترس خروج بايد به طور كلي با مقادير مندرج در جداول زير مطابقت داشته باشد،...

بلوتوث

 موضوع ارائه : ” بلوتوث “ گردآورنده : الهه نعيمي خامه كار استاد راهنما: سركارخانم مهندس برادران زمستان۱۳۸۶ فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ۳ چكيده تاریخچه بلوتوث ………………………………………………………………………………………….. ۴ پيكونت …………………………………………………………………………………………………….. پروتكل هاي...

نیروگاه توس

پيش گفتار امروزه در كليه نيروگاههاي بخاري ونيروگاههاي سيكل تركيبي كنترل سطح درام ازاهميت ويژه اي برخوردارمي باشدازاين رو نصب وسايل ودستگاههاي مهم ودقيق ضروري مي باشد. درنيروگاههابراي كنترل سطح تانكها،سيستم هاي مختلفي درنظرگرفته...

آبادی خراَنق اردکان

خرانق سومین آبادی در این راه دور و دراز خرانق است که در اصطلاح محلی به آن خرونق و بیشتر مردم اردکان به آن خرونه می گویند. وجه تسمیه و سال احداث آن به...

انواع سنگهای آذرین

انواع سنگهای آذرین دیدکلی چندین سیستم مختلف برای طبقه بندی سنگهای آذرین ارائه شده است. نکته مشترک تمامی این سیستمهای طبقه بندی این است که در جزئیات همگی جنبه‌ای اختیاری و مصنوعی داشته و...

اقیانوس

اقیانوس اقیانوس پهنه بسیار گسترده و به هم پیوسته آب شوری است که نزدیک به سه چهارم سطح کره زمین را پوشانده است. دریاها قسمتی از آبهای اقیانوس هستند که در کرانه های قاره...

آنالیز و طراحی اعضای خمشی پیش تنیده

۱- مقدمه قبل از پيدايش تكنيك پيش تنيدگي، پل هاي بتن آرمه تنها براي پوشش دادن به دهانه هاي نسبتاً كوتاهي بكار برده مي شدند. محدوديت طول دهانه در اين پل ها داراي دو...