دسته: عمومی

بجنورد

موقعیت استان خراسان شمالی در کشور نقشه خراسان شمال پیشینه تاریخی استان خراسان: استان پهناور خراسان با ساختار گونه گون و کهن زمین شناسی ، اقلیم متنوع و جاذب ، موقعیت ویژه جغرافیایی ،...

بازشناسی آماری الگو پیشنهاد مجموعه داده

 دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد مشهد دانشکده فنی و مهندسی گروه هوش مصنوعی گزارش شماره ۱: تهیه کننده: حسین پژومند راد Email: Hossein_pajppmand_rad@yahoo.com استاد درس: آبان ۸۶ چكيده: در اين گزارش قصد داريم جهت بررسی...

نیروگاه توس

پيش گفتار امروزه در كليه نيروگاههاي بخاري ونيروگاههاي سيكل تركيبي كنترل سطح درام ازاهميت ويژه اي برخوردارمي باشدازاين رو نصب وسايل ودستگاههاي مهم ودقيق ضروري مي باشد. درنيروگاههابراي كنترل سطح تانكها،سيستم هاي مختلفي درنظرگرفته...

اقليم معتدل و مرطوب

اقليم معتدل و مرطوب ويژگيهاي اقليمي: كرانه جنوبي درياي خزر از پرباران ترين و سرسبز ترين مناطق اقليمي ايران است، اين منطقه با وجود عرض نسبتا كم از دو ناحيه مجزا تشكيل شده كه...

آبادی خراَنق اردکان

خرانق سومین آبادی در این راه دور و دراز خرانق است که در اصطلاح محلی به آن خرونق و بیشتر مردم اردکان به آن خرونه می گویند. وجه تسمیه و سال احداث آن به...

انواع سنگهای آذرین

انواع سنگهای آذرین دیدکلی چندین سیستم مختلف برای طبقه بندی سنگهای آذرین ارائه شده است. نکته مشترک تمامی این سیستمهای طبقه بندی این است که در جزئیات همگی جنبه‌ای اختیاری و مصنوعی داشته و...

اقیانوس

اقیانوس اقیانوس پهنه بسیار گسترده و به هم پیوسته آب شوری است که نزدیک به سه چهارم سطح کره زمین را پوشانده است. دریاها قسمتی از آبهای اقیانوس هستند که در کرانه های قاره...