دسته: فرهنگ

پوشاک مردم لرستان

 آموزشكده فني و حرفه‌اي توحيد آمل گروه: تكنولوژي طراحي دوخت پروژه نهايي اخذ كارداني پيوسته رشته: طراحي دوخت عنوان تئوري : پوشـــاك مردم لرستـــان عنوان عملي : طــراحي پوشــاك زنــان استاد راهنما :...

نقش تاریخی زن در تمدن ایرانی اسلامی

نقش تـاریـــخی زن در تمــــدن ایــرانی – اســلامی فهرست عنوان صفحه پیشگفتار ۲ مقدمه ۳ محتواي مقصد و منظور فرهنگي انقلاب ۵ مشاركت‌ زنان‌ در جهاد ۷ سخن آخر ۱۷ چکیده ۱۸ منابع و...