دسته: مدیریت

روانشناسی مدیریت

مقدمه نیروی انسانی ماهر وکارآمد پربهاترین وارزنده ترین ثروت و دارائی هر کشور است. بسیاری از جوامع با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار،به دلیل فقدان نیروی انسانی شایسته ولایق توان استفاده ازاین مواهب...

نظامهاي کنترل مديريت در سازمانهاي امروز

نظامهاي کنترل مديريت در سازمانهاي امروز مريم طبيب زاده چكيده سازمانها براي حفظ بقاي خود و پيشرفت در دنياي رقابتي امروز به بهبود مستمر عملکرد خود نياز دارند و در اين راستا استفاده از...

مدیریت انگیزه

مديريت انگيزه يك مدير به منظور درك آنچه موجب ايجاد انگيزش در ديگران مي شود بايد بسيار كوشا و جدي باشد تا بتواند تعامل مناسبي بين نيازهاي: – دروني – اهداف شخصي – اهداف...

تئوري مديريت

فصل اول تئوري هاي مديريت ( بدبختانه هيچ سازمان و مقرراتي نمي تواند در زمينه رشد و توسعه اقتصادي – اجتماهي كشورها موثر باشد مگر مرداني كه آن را اداره مي كنند بدانند چه...

مديريت تغيير

امروزه تغيير مهم ترين عامل موثر در مديريت كسب و كار موفق محسوب مي شود. سازمان ها و افراد شاغل در آنها بايدنگرش مثبتي نسبت به مساله تغيير داشته باشند تا از اين طريق...

مدیریت فناوری اطلاعات

Information technology management Information technology management (or IT management) is a combination of two branches of study, information technology and management. Strictly speaking, there are two incarnations to this definition. One implies the management...

مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری

 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد نيشابور عنوان : مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری تحلیل CGE از حادثه ۱۱ سپتامبر استاد ارجمند : جناب آقای دلبری دانشجو : گلنوش جباری بهار ۱۳۸۷ مدیریت بحرانهای صنعت...

مديريت منابع انساني

تاريخچه پيدايش مديريت منابع انساني فلسفه نوين مديريت منابع انساني ؛ ساختار وسازماندهي آن به شكل امروزي همگي نتيجه تعامل ميان مجموعه اي حوادث و تحولاتي است كه با وقوع انقلاب صنعتي در انگلستان...

مديريت تقاضای منابع آب در كشور

 مديريت تقاضای منابع آب در كشور احمد اللهياري دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان چكيده كمبود آب در ايران يكي از عوامل محدود كننده اصلي توسعه فعاليتهاي اقتصادي در دهه هاي آينده به شمار...