دسته: معماری

معماري روستايي و اقتصادي

 معماري روستايي و اقتصادي نام درس : شناخت و طراحي معماري روستا موضوع تحقيق : معماري روستايي و اقتصادي نام استاد : جناب آقاي عامري سياهوش اسامي دانشجويان : لي لا مساح رباني...

تاريخچه معماري ايران و كشور هاي اسلامي

بخش اول معماري ايران در دوره قبل ازاسلام معماري در دوره ماد و هخامنشي اصول معماري ايراني به طور كلي اصول معماري ايرني عبارتند از : مردم واري : يعني داشتن مقياس انساني كه...

نگرشی بر معماری سنتی ايران

 نام دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان استاد راهنما: آقای مهندس تایمازعظیمی دانشجویان: عاطفه محمدی- مهسا مهرجو نگرشی بر معماری سنتی ايران                                                       اصول مذکور شامل پنج مورد است:  – مردم واري :...

معماری باروک

معماری باروک باروک از نظر لغوی به معنای مروارید نا منظم است . خواستگاه باروک ایتالیا و شهر روم است در این دوره علم پیشرفت کرده سرعت اکتشافات علمی بالا می رود . در...

راهبردهای طراحی

راهبردهای طراحی درک روحیه فضا روحیه در فضای معماری با انسان استفاده کننده از آن ، ارتباط مستقیم دارد. همانگونه که برای مفهوم زیبایی نمی توان تعریف مطلقی بیان کرد . چگونگی کیفیت روحی...

معماری

معماری معماری هنر و دانش طراحی بناها و سایر ساختارهای کالبدیست. تعاریف جامع تر، بیش‌تر معماری را شامل طراحی تمامی محیط مصنوع از طراحی شهری و طراحی منظر تا طراحی خرد جزییات ساختمانی و...

هندسی در معماری

هندسی در معماری چکیده : آنچه در این مقاله بیان می شود برداشتی از بررسی و مقایسه هنر و ریاضی وکاربرد ریاضی در هنر است. هر پدیده زیبا در طبیعت می تواند  از دو...

معماری پست مدرن

معماری پست مدرن از دهه شصت میلادی موضوع پست مدرن در معماری به صورت یک سبک مهم مطرح شد و انتقادات زیربنایی به اندیشه منطق گرا وتکنو مدار معماری مدرن وارد گردید. آغازگر این...

نقشه برداری در ایران

نقشه برداری در ایران ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند...