دسته: کشاورزی

گل گندم

گل گندم اسم علمي : centaureadepessa تيره كاسني خواص درماني: اين گياه در اكثر نقاط ايران پرورش مي يابد و به صورت خود رو مي باشد . خواص درماني زيادي دارد. از جمله اينكه...

استفاده از پروبيوتيك ها درتغذيه طيور

 استفاده از پروبيوتيك ها درتغذيه طيور :. ميكروفلورطبيعي دستگاه گوارش شامل بيش از ۴۰۰ گونه ازانواع ميكروارگانيسم هاي مختلف مي باشد كه جمعيتي بالغ بر۱۰۱۴ جرم زنده را تشكيل ميدهند. حضور اين جمعيت...

علف هرز جو

علف هرز جو بيولوژي علف هرز جو گياهي پايدار و چندساله است كه بوسيله تخم تكثير مي شود . ساقه ها معمولاً‌به شكل لوله اي توخالي كه ۱-۲ فوت ارتفاع و گره هايي متورم...

افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک

 فهرست مطالب …………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه فصل اول : مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵ فصل دوم : روش کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷ بخش اول : سوابق تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸ ۱-۱- مطالعات موردی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸ ۱-۲- تداخل آب شور و...

قنات

 فهرست مقدمه تعریف قنات تاریخچه قنات درگستره تاریخ تعریفی فنی از واژه ی قنات چندنمونه از قناتهای ایران ساختمان های مرتبط با قنات پایاب قنات يا قنوات مشخصات قنات آغاز قنات حفر قنات...

بررسي ساير ضايعات محصولات ي زراعي

ادبيات تحقيق (بيشينه تحقيق) بررسي ساير ضايعات محصولات ي زراعي ضايعات مواد غذايي در كشوربه مراتب از ميزان متعارف ان در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است با اينكه رقم دقيقي در سطح كشور...